Thư viện Lạc Hồng
Quy hoạch phát triển mạng viễn thông

Ký hiệu xếp giá
621.387 21Qu-T
Dewey
621.387 21
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
381tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 02:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan về mạng viễn thông Chương 2: Lý thuyết lưu lượng cho việc lập quy hoạch Chương 3: Nghiên cứu kinh tế cho xây dựng quy hoạch Chương 4: Quá trình lập kế hoạch Chương 5: Dự báo nhu cầu Chương 6: Dự báo lưu lượng Chương 7: Cấu hình mạng Chương 8: Kế hoạch đánh số Chương 9: Kế hoạch báo hiệu Chương 10: Kế hoạch tính cước Chương 11: Chất lượng thông tin Chương 12: Quy hoạch vị trí tổng đài Chương 13: Tính toán mạch Chương 14: Quy họach mạng truyền dẫn Chương 15: Kế hoạch mạng thuê bao Chương 16: Hệ thống báo hiệu kênh chung
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002174  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 363