Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở Kỹ thuật siêu cao tần

Ký hiệu xếp giá
537.534 028Co-T
Dewey
537.534 028
Xuất bản
Tái bản lần I. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
249tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 02:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đường truyền năng lượng siêu cao tần Chương 2: Hộp cộng hưởng Chương 3: Mạng nhiều cực siêu cao tần
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002127  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1675