Thư viện Lạc Hồng
Báo hiệu và truyền dẫn số của mạch vòng thuê bao

Ký hiệu xếp giá
621.382Ba-B
Dewey
621.382
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1997
Mô tả
619tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 03:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các khái niệm về truyền dẫn và sự chuyển đổi tín hiệu đối với mạch vòng thuê bao Chương 2: các ứng dụng và giao diện của mạch vòng số Chương 3: cấu trúc khung và mã đường dây của mạch vòng số Chương 4: Định thời và đồng bộ Chương 5: Nguy hại truyền dẫn mạch vòng Chương 6: Chất lượng và tính năng truyền dẫn Chương 7: Môi trường truyền dẫn mạch vòng Chương 8: Môi trường truyền dẫn mạch vòng Chương 9: Kĩ thuật truyền dẫn Chương 10: Kĩ thuật truyền dẫn Chương 11: Hệ thống cáp nhà
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002121  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 920