Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật truyền số liệu

Ký hiệu xếp giá
621.382Ky-L
Dewey
621.382
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2002
Mô tả
406tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 03:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mạng truyền số liệu và sự chuyển hóa Chương 2: Giao tiếp vật lý Chương 3: Giao tiếp kết nối số liệu Chương 4: Xử lý số liệu truyền Chương 5: Cơ sở của giao thức Chương 6: Các giao thức điều khiển liên kết số liệu Chương 7: Kỹ thuật truyền số liệu trong mạng máy tính cục bộ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002162  Còn  Rỗi          
100002163  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 777