Cơ sở công nghệ vi điện tử và vi hệ thống

Ký hiệu xếp giá
621.3 Co-T
Dewey
621.3
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
157tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 03:43 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Lịch sử phát triển Chương 2: Vi điện tử Chương 3: Vi cơ silic Chương 4: Vi cảm biến silic trực tiếp Chương 5: Vi cảm biến gián tiếp Chương 6: Vi động
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002167  Còn  Rỗi          
100002168  Còn  Rỗi          
100002169  Còn  Rỗi          
100002170  Còn  Rỗi          
100002171  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 886