Thư viện Lạc Hồng
Vi mạch và mạch tạo sóng

Ký hiệu xếp giá
621.381 502 8Vi-S
Dewey
621.381 502 8
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
306tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 03:48 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Các nguyên tắc cơ bản 2. Mạch tạo sóng sin 3. Mạch tạo sóng vuông 4. Mạch tạo xung 5. Mạch tạo sóng dùng IC định thời 6. Mạch tạo sóng răng cưa và tam giác 7. Mạch tạo nhiều dạng sóng 8. IC tổng hợp dạng sóng 9. Các dạng sóng đặc biệt 10. Mạch vòng khóa pha PLL 11. Các mạch khác sử dụng 555
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002172  Còn  Rỗi          
100002173  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 246