Thư viện Lạc Hồng
Anten : Lý thuyết và kỹ thuật

Ký hiệu xếp giá
621.384 Anten
Dewey
621.384
Xuất bản
Tái bản. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
452tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 04:24 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Lý thuyết Anten Phần 2: Kỹ thuật Anten
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002175  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2419