Thư viện Lạc Hồng
Kết nối giữa các mạng viễn thông

Ký hiệu xếp giá
621.385 029 Ke-T
Dewey
621.385 029
Xuất bản
1. - H.: Bưu điện, 1998
Mô tả
221tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 04:53 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Lý thuyết kết nối Phần 2: Chế độ điều hành kết nối quốc gia Phần 3: Sự thách thức đối với hội đồng châu Âu Phần 4: Kết nối trong thực tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002180  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1574