Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch tổng đài : Phương pháp thực hành tin học - T2

Ký hiệu xếp giá
621.385 Co-D
Dewey
621.385
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
298tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 05:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 22: Giới thiệu về SPC Chương 23: Cấu trúc dữ liệu của phần mềm SPC Chương 24: Ngôn ngữ mô tả và đặc tả SDL Chương 25: Các phần tử điều khiển Chương 26: Xử lý gọi Chương 27: Phần mền hệ thống Chương 28: Tổ chức phần mềm Chương 29: Sự toàn vẹn của hệ thống Chương 30: Điều kiện mạng Chương 31: Báo hiệu kênh chung Chương 32: Các cân nhắc quy hoạch mạng Chương 33: ISDN và các dịch vụ mới
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002183  Còn  Rỗi          
100002184  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1965