Thư viện Lạc Hồng
Câu

Ký hiệu xếp giá
425 Cau
Dewey
425
Xuất bản
Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1995
Mô tả
280tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/07/2004 10:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
MỤC LỤC Chương 1: Đoạn câu Chương 2: Mệnh đề Chương 3: Câu Chương 4: Tổng quát về câu Đáp án Giải thích bài tập trắc nghiệm Sửa bài tập cổ điển
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000210  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1899