Thư viện Lạc Hồng
Mạng truyền thông công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
004.65Ma-N
Dewey
004.65
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
218tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/09/2004 10:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Cơ sở kỹ thuật Chương 3: Các hệ thống bus tiêu biểu Chương 4: Các thành phần hệ thống mạng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002254  Còn  Rỗi          
100002255  Còn  Rỗi          
100002256  Còn  Rỗi          
100005320  Còn  Rỗi          
100005321  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 805