Thư viện Lạc Hồng
Vi xử lý trong đo lường và điều khiển

Ký hiệu xếp giá
004.16Vi-K
Dewey
004.16
Xuất bản
In lần thứ 2. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
340tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/09/2004 10:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Một số hiểu biết cơ bản Chương 2: Bộ vi xử lý 8048 Chương 3: Trình dịch Macro MC48 Chương 4: Các ứng dụng một chip với 8748 Chương 5: Bộ vi xử lý 8051 Chương 6: Trình dịch Macro MC52 Chương 7: Các bộ vi xử lý Basic - 52 Chương 8: Bộ vi xử lý 80535
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002259  Còn  Rỗi          
100002260  Còn  Rỗi          
100002261  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 509