Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assemble cho hệ vi xử lý

Ký hiệu xếp giá
621.381 028Ky-L
Dewey
621.381 028
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
349tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/09/2004 11:28 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Kiến trúc hệ vi xử lý Chương 2: Bộ vi xử lý 80 x 86 Intel Chương 3: lập trình Assemble cho hệ vi xử lý Chương 4: Thiết kế hệ xử lý chuyên dụng Chương 5: Cổng trao đổi thông tin với ngoại vi Chương 6: Chế độ ngắt của bộ vi xử lý Chương 7: Truyền thông tin nối tiếp Chương 8: Biến đổi tín hiệu tương tự - Số và tín hiệu số - tương tự Chương 9: Hệ vi xử lý On - chip Chương 10: Tập lệnh của on - chip 80C51(và 89C51) Chương 11: Thiết kế hệ vi xử lý trên on - chip 80C51(và 89C51) Chương 12: Hệ xử lý song song
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002262  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 490