Thư viện Lạc Hồng
Vi xử lý và cấu trúc máy vi tính

Ký hiệu xếp giá
621.381 028 5 Vi-T
Dewey
621.381 028 5
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
255tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/09/2004 01:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Khái niệm cơ bản 2. Thành phần cơ bản của máy vi tính 3. Vi xử lý 16 bit 4. Vi xử lý 32 bit 5. Vi xử lý 64 bit
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002267  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1102