Thư viện Lạc Hồng
Vi xử lý : Kỹ thuật điện tử

Ký hiệu xếp giá
621.381 028 5Vi-L
Dewey
621.381 028 5
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2001
Mô tả
111tr ; 28,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/09/2004 02:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Số âm nhị phân 2. Các mode trỏ địa chỉ 3. Sử dụng nhãn 4. Chương trình với các vòng lặp 5. Chương trình với các vòng lặp (Tiếp theo) 6. Các lệnh logic và kiểm tra 7. Chương trình với các lệnh vào ra 8. Ngăn xếp và chương trình con 9. Hoạt động ngắt trong vi xử lý Z80
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002268  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 529