Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật truyền hình : Các sơ đồ nguyên lý các máy thu truyền hình phổ biến Tập 2 - TV mầu National Panasonic

Ký hiệu xếp giá
621.388 002 803 TK
Dewey
621.388 002 803
Xuất bản
1. - Đại học Mở bán công TP.HCM, 1999
Mô tả
100tr ; 420x297mm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/09/2004 02:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002228  Còn  Rỗi          
100002230  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 684