Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật mạng Frame Relay

Ký hiệu xếp giá
621.382 028Frame
Dewey
621.382 028
Xuất bản
1. - H.: Bưu điện, 2002
Mô tả
298tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/09/2004 03:03 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu về các mạng Frame Relay Chương 2: Mô hình OSI và các giao thức Internet Chương 3: Hệ thống Frame Relay làm gì Chương 4: Những khái niệm cơ bản về ISDN Chương 5: Nền tảng X.25 Chương 6: Những hoạt động cơ bản của Frame Relay Chương 7: Các dịch vụ của Frame Relay Chương 8: Các mặt của Frame Relay Core Chương 9: Quản lý lưu lượng Chương 10: Báo hiệu cho các cuộc gọi chuyển mạch ảo Chương 11: NNI, ICI và LMI Chương 12: Kết nối Frame Relay và các hệ thống khác Chương 13: Quản lý mạng Chương 14: Các khía cạnh đáng quan tâm khác của Frame Relay Chương 15: Thị trường Frame Relay
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002247  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1355