Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết và xử lý tín hiệu

Ký hiệu xếp giá
621.388Ly-H
Dewey
621.388
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM, 1996
Mô tả
743tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/09/2004 03:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tín hiệu và thông tin Chương 2: Phân loại các tín hiệu Chương 3: Biểu diễn vectơ các tín hiệu Chương 4: Tín hiệu xác định Chương 5: Tín hiệu ngẫu nhiên Chương 6: Ồn nén Chương 7: Tín hiệu giải tích và đường bao phức Chương 8: Các toán tử chức năng Chương 9: Lấy mẫu các tín hiệu Chương 10: Số hóa các tín hiệu Chương 11: Điều chế và thay đổi tần số Chương 12: Phân tích phổ Chương 13: Tách sóng và ước lượng Chương 14: Tóm tắt về lý thuyết xác suất Chương 15: Công thức và bảng số
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002239  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 918