Thư viện Lạc Hồng
Đối xứng phân tử và ứng dụng lý thuyết nhóm trong hoá học

Ký hiệu xếp giá
540.001Do-H
Dewey
540.001
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
243tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/09/2004 04:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
I: Thuyết sức đẩy cặp điện tử hoá trị và hình học phân tử II: Đối xứng phân tử III: Định nghĩa và định lý cơ sở của lý thuyết nhóm IV: Phân loại các nhóm điểm đối xứng V: Vectơ - Định thức - Ma trận VI: Biểu diễn nhóm VII: Lý thuyết nhóm và nghiệm của phương trình Schroedinger VIII: Lý thuyết nhóm và các Orbital lai hoá IX: Lý thuyết nhóm và các Orbital phân tử X: Lý thuyết nhóm và các phần tử ma trận XI: Lý thuyết nhóm và lý thuết trường phối tử về phức chất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002345  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1223