Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học : Cơ sở mô hình hóa các quá trình công nghệ hóa học - T1

Ký hiệu xếp giá
660Ky-H
Dewey
660
Xuất bản
Tái bản. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
264tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/09/2004 05:08 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tiếp cận hệ thống và nghiên cứu khai triển công nghệ hóa học Chương 2: Các quy luật chủ yếu trong quá trình công nghệ hóa học Chương 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công nghệ hóa học Chương 4: Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình vật lý Chương 5: Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình toán học Chương 6: Nghêin cứu công nghệ hóa học và hóa học bằng mô tả thống kê
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002275  Còn  Rỗi          
100002276  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1637