Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học : Tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học - T2

Ký hiệu xếp giá
660Ky-H
Dewey
660
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
340tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/09/2004 05:09 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các phương pháp giải tích Chương 2: quy hoạch toán học Chương 3: Các phương pháp gradient để tối ưu hóa Chương 4: Các phương pháp tự động hóa tìm cực trị Chương 5: Tối ưu hóa các quá trình phản ứng xúc tác
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002277  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1637