Thư viện Lạc Hồng
Focus on Grammar

Ký hiệu xếp giá
425 Fo-G
Dewey
425
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1997
Mô tả
212tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/07/2004 03:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1 : Hiện tại. Phần 2 : Quá khứ. Phần 3 : Tương lai. Phần 4 : Thì hiện tại hoàn thành. Phần 5 : Tính từ và trạng từ. Phần 6 : Danh động từ và động từ nguyên thể. Phần 7 : Động từ hình thái và các động từ cùng thành ngữ liên quan.. Phần 8 : Danh từ và mạo từ. Answer Key
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000170  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1365