Thư viện Lạc Hồng
Công trình năng lượng khí sinh vật Biogas

Ký hiệu xếp giá
665.776 Biogas
Dewey
665.776
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2001
Mô tả
208tr ; 21cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/09/2004 09:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Giới thiệu chung 2. Những bước phát triển tương lai 3. Những nguyên tắc cơ bản đề xây dựng hầm khí sinh vật 4. Thiết kế các loại hầm sinh khí 5. Bảo dưỡng và đánh giá chất lượng các hầm sinh khí 6. Quản lý hầm sinh khí một cách khoa học 7. Sử dụng vi sinh khí 8. Các biện pháp an toàn trong xây dựng hầm sinh khí và cách sử dụng vi sinh khí
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002300  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1137