Thư viện Lạc Hồng
Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu - T1

Ký hiệu xếp giá
668 To-D
Dewey
668
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM, 1993
Mô tả
268tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/09/2004 09:41 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những nguyên liệu cho quá trình ổng hợp hữu cơ và hóa dầu cơ bản Chương 2: Các quá trình Alkyl hóa Chương 3: Các quá trình Dehydro và hydro hóa Chương 4: Tổng hợp trên cơ sở Oxyt cacbon
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002301  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1098