Thư viện Lạc Hồng
Nhựa tổng hợp Composite

Ký hiệu xếp giá
668.4 Composite
Dewey
668.4
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2002
Mô tả
204tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/09/2004 09:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Nhựa tổng hợp nhiệt dẻo 2. Tính năng của cao su ở nhiệt độ cao 3. Chất đàn hồi gốc nhiệt dẻo 4. Các loại nhựa bọt xốp 5. Nhựa tổng hợp gốc nhiệt rắn tăng cừng bằng sợi dài 6. Tạo mãng và vật chất có nhiều lớp 7. Các loại nhựa đa phân tử dùng trong thông tin và truyền dẫn năng lượng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002305  Còn  Rỗi          
100002306  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1368