Thư viện Lạc Hồng
Cao su thiên nhiên : Khoa học kỹ thuật công nghệ

Ký hiệu xếp giá
668.9Ca-N
Dewey
668.9
Xuất bản
Tái bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
481tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/09/2004 10:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đại cương Chương 2: Thành phần và tính chất latex Chương 3: Thành phần hóa học và cấu trúc cao su Chương 4: hóa tính của cao su Chương 5: Lý tính của cao su Chương 6: Sự lưu hóa Chương 7: Sử dụng Oxit hóa và lão hóa cao su thiên nhiên Chương 8: lập công thức hỗn hợp cao su cho chế biến sản phẩm tiêu dùng Chương 9: Quy trình chế biến tổng quát sản phẩm cơ bản là cao su Chương 10: các loại nguyên liệu cao su và latex thiên nhiên Chương 11: Chất lưu hóa cao su Chương 12: Chất xúc tiến lưu hóa Chương 13: Chất tăng hoạt và trì hoãn lưu hóa Chương 14: Chất phòng lão cho cao su lưu hóa Chương 15: Chất độn trong cao su Chương 16: Chất hóa dẻo cao su và chất Pepti Chương 17: Chất tạo xốp Chương 18: Một số nguyên liệu hóa chất khác
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002307  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 619