Thư viện Lạc Hồng
Thuế và kế toán thuế 2011: áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
657.46 V8722T2011
Dewey
657.46
Xuất bản
1. - H.: Giao thông vận tải, 2011
Mô tả
654tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Thuế, kế toán thuế
Ngày cập nhật
31/10/2011 08:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày nhứng nội dung chính sau: tổng quan về mối quan hệ giữa kế toán tài chính và thuế trong quá trình quản lý và hành thu thuế ở doanh nghiệp; thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế GTGT; thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán TTĐB; thuế xuất nhập khẩu và kế toán xuất khẩu, nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân; kế toán một số loại thuế khác. Sách còn giới thiệu thông tư 149/2010/TT-BTC, thông tư 18/2011/TT-BTC, thông tư 130/2008/TT-BTC.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  15 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014612  Còn  Rỗi          
100014613  Còn  Rỗi          
100014614  Còn  Rỗi          
100014615  Còn  Rỗi          
100014616  Còn  Rỗi          
100014617  Còn  Rỗi          
100014618  Còn  Rỗi          
100014619  Còn  Rỗi          
100014620  Còn  Rỗi          
100014621  Còn  Rỗi          
100014622  Còn  Rỗi          
100014623  Còn  Rỗi          
100014624  Còn  Rỗi          
100014625  Còn  Rỗi          
100014626  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1212