Thư viện Lạc Hồng
Kế toán chi phí

Ký hiệu xếp giá
657.42PH104V
Dewey
657.42
Xuất bản
Thống kê, 2010
Mô tả
370tr ; 23 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán chi phí
Ngày cập nhật
31/10/2011 08:58 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: tổng quan về kế toán chi phí; phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; một số vấn đề cơ bản của kế toán chi phí sản xuất, các phương pháp tính giá thành thực tế của sản phẩm ngành sản xuất công nghiệp; ; phương pháp tính giá thành thực tế của sản phẩm ngành sản xuất khác; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí ước tính; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức; quản lý chi phí theo mô hình ABC.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014627  Còn  Rỗi          
100014628  Còn  Rỗi          
100014629  Còn  Rỗi          
100014630  Còn  Rỗi          
100014631  Còn  Rỗi          
100014632  Còn  Rỗi          
100014633  Còn  Rỗi          
100014634  Còn  Rỗi          
100014635  Còn  Rỗi          
100014636  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 857