Thư viện Lạc Hồng
Bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán: cập nhật theo thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2010

Ký hiệu xếp giá
657.076PH105Đ
Dewey
657.076
Xuất bản
Lao động xã hội, 2011
Mô tả
456tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nguyên lý kế toán
Ngày cập nhật
31/10/2011 03:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Lý thuyết: tổng quan về kế toán, báo cáo kế toán của doanh nghiệp, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, sổ kế toán và hình thức sổ kế toán. Mỗi phần nội dung trình bày theo cấu trúc: tóm tắt lý thuyết và câu hỏi ôn tập, bài tập ứng dụng; bài tập tự giải.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014647  Còn  Rỗi          
100014648  Còn  Rỗi          
100014649  Còn  Rỗi          
100014650  Còn  Rỗi          
100014651  Còn  Rỗi          
100014652  Còn  Rỗi          
100014653  Còn  Rỗi          
100014654  Còn  Rỗi          
100014655  Còn  Rỗi          
100014656  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 995