Thư viện Lạc Hồng
Hóa học phân tích : Cơ sở lý thuyết

Ký hiệu xếp giá
543.001 Ho-T
Dewey
543.001
Xuất bản
In lần thứ 3. - H.: Giáo dục, 1996
Mô tả
362tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/09/2004 10:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: LÝ THUYẾT CHUNG Chương 1: Cân bằng hóa học và hoạt độ Chương 2: Axit và bazơ - Phản ứng troa đổi Proton Chương 3: Phức chất trong dung dịch Chương 4: Phản ứng kết tủa Chương 5: chất ôxi hóa và chất khử Chương 6: Cân bằng giữa hai dung dịch không trộn lẫn - Chiết Phần 2: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG Chương 7: Sai số, xử lý các kết quả thực nghiệm theo phương pháp thống kê Chương 8: Phương pháp phân tích trọng lượng Chương 9: Phương pháp phân tích thể tích Chương 10: Phương pháp axít - Bazơ (Phương pháp trung hòa) Chương 11: Phương pháp tạo phức Chương 12: Phương pháp kết tủa Chương 13: Phương pháp oxi hóa khử Chương 14: Các Phương pháp phân hủy mẫu định phân, tách, làm giàu và tăng độ chọn lọc (che)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002469  Còn  Rỗi          
100002470  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1555