Thư viện Lạc Hồng
Các phương pháp phân tích hóa học nước biển

Ký hiệu xếp giá
543.028Ca-B
Dewey
543.028
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
Mô tả
152tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/09/2004 11:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Xác định độ muối nước biển Chương 2: Xác định các khí hòa tan trong nước biển Chương 3: Xác định các thành phần của hệ Cácbônát trong nước biển Chương 4: Xác định các hợp phần dinh duỡng vô cơ và các chất hữu cơ trong nước biển
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002468  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1389