Thư viện Lạc Hồng
Truyền nhiệt

Ký hiệu xếp giá
536.2Tr-N
Dewey
536.2
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
231tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/09/2004 11:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các định luật và phương trình cơ bản về dẫn nhiệt Chương 2: Dẫn nhiệt ổn định Chương 3: Dẫn nhiệt không ổn định Chương 4: Một số vấn đề cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu Chương 5: Các trường hợp trao đổi nhiệt đối lưu Chương 6: Trao đổi nhiệt đối lưu khi có biến đổi pha Chương 7: Lý thuyết cơ sở của bức xạ nhiệt Chương 8: Trai đổi nhiệt bằng bức xạ giữa các vật đặt trong môi trường trong suốt Chương 9: Phương pháp tính toán trao đổi nhiệt bằng bức xạ trong môi trường không trong suốt Chương 10: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt Chương 11: Truyền nhiệt và truyền chất hỗn hợp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002310  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1112