Thư viện Lạc Hồng
Hoá học : Lớp 12

Ký hiệu xếp giá
540.01 Ho_H
Dewey
540.01
Xuất bản
Tái bản lần thứ 6. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
127tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/09/2004 02:19 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Rượu - Phenol - Amin Chương 2: Anđehit - Axit cacboxylic - Este Chương 3: Glixerin - Lipit Chương 4: Gluxit Chương 5: Aminoaxit và Protit Chương 6: Hợp chất cao phân tử và vật liệu polime Chương 7: Đại cuo7ng về kim loại Chương 8: Kim loại các phân nhóm chính nhóm I II III Chương 9: Sắt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002317  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 539