Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở lý thuyết hoá học : Phần II - Nhiệt động hoá học, Động hoá học, Điện hoá học

Ký hiệu xếp giá
540.015Co-H
Dewey
540.015
Xuất bản
Tái bản lần thứ 5. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
261tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/09/2004 03:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
NHIỆT ĐỘNG HOÁ HỌC Chương 1: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động vào hoá học - Nhiệt hoá học Chương 2: Áp dụng nguyên lý thứ hai của nhiệt động vào hoá hcọ . Chiều và giới hạn tự diễn biến quá trình Chương 3: Cân bằng hoá học Chương 4: cân bằng pha hệ một cấu tử Chương 5: Dung dịch Chương 6: Dung dịch điện ly Chương 7: Hiện tượng bề mặt hệ phân tán ĐỘNG HOÁ HỌC CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN HOÁ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002330  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1227