Thư viện Lạc Hồng
Một số vấn đề chọn lọc của Hoá học : Tập1

Ký hiệu xếp giá
540.04Mo-H
Dewey
540.04
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
348tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/09/2004 03:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Đại cương về cấu tạo nguyên tử Chương 3: Đại cương về cấu tạo phân tử và liên kết hoá học Chương 4: Một số phương pháp phổ nghiên cứu hoá học Chương 5: Đại cương về phức chất Chương 6: Định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Chương 7: Các nguyên tố hoá học
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002332  Còn  Rỗi          
100002333  Còn  Rỗi          
100002334  Còn  Rỗi          
100002335  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 398