Thư viện Lạc Hồng
Dân số Môi trường Tài nguyên

Ký hiệu xếp giá
304 Da-N
Dewey
304
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
200tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 07:40 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các quan điểm và tính quy luật phát triển dân số Chương 2: Động lực dân số Chương 3: Kết cấu và sự phân bố dân cư Chương 4: Tình hình dân số trên thế giới và ở Việt Nam Chương 5: Sự giới hạn của tài nguyên thiên nhiên trên trái đất và sự tiêu thụ tài nguyên ở các nước Chương 6: Dân số và cân bằng sinh thái Chương 7: Môi trường và ô nhiễm môi trường Chương 8: Ngăn chặn sự bùng nổ dân số, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002372  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 500