Thư viện Lạc Hồng
Sinh lý học Thực vật : Tập I - Phần lý thuyết

Ký hiệu xếp giá
571.2 Si-V
Dewey
571.2
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
153tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 07:46 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Sinh lý tế bào thực vật Chương 2: Trao đổi nước ở thực vật Chương 3: Dinh dưỡng khoáng và Nitơ của thực vật Chương 4: Quang hợp Chương 5: Hô hấp của thực vật Chương 6: Sinh trưởng và phát triển của thực vật Chương 7: Tính chống chịu của thực vật
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002562  Còn  Rỗi          
100002563  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 782