Thư viện Lạc Hồng
Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
363.702Qu-N
Dewey
363.702
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
282tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 08:30 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những vấn đề môi trường của phát triển đô thị và khu công nghệp Chương 2: Luật pháp quản lý và các tiêu chuẩn môi trường Chương 3: Các phương cách Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp Chương 4: Quản lý các thành phần môi trường đô thị và khu công nghiệp Chương 5: Quan trắc, phân tích và báo cáo hiện trạng môi trường
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002386  Còn  Rỗi          
100002387  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 835