Thư viện Lạc Hồng
Kế toán chi phí: tóm tắt lý thuyết, bài tập, bài giải

Ký hiệu xếp giá
657.420 7B510V
Dewey
657.420 7
Xuất bản
In lần 6. - Lao động xã hội, 2011
Mô tả
366tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/11/2011 09:31 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm hai phần: Phần một: tóm tắt lý thuyết và giới thiệu bài tập của từng chương, theo đúng thứ tự và nội dung của môn học Kế toán chi phí. Phần bài tập bao gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập thực hành. Phần hai: bài giải của các bài tập.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014819  Còn  Rỗi          
100014820  Còn  Rỗi          
100014821  Còn  Rỗi          
100014822  Còn  Rỗi          
100014825  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 684