Thư viện Lạc Hồng
Bài tập & bài giải kế toán chi phí

Ký hiệu xếp giá
657.420 76H531L
Dewey
657.420 76
Xuất bản
1. - Thống kê, 2010
Mô tả
366tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/11/2011 10:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận. Những bài tập mang tính chất gợi mở, tiếp cận những lý thuyết kế toán chi phí hiện đại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014829  Còn  Rỗi          
100014830  Còn  Rỗi          
100014831  Còn  Rỗi          
100014832  Còn  Rỗi          
100014833  Còn  Rỗi          
100014834  Còn  Rỗi          
100014835  Còn  Rỗi          
100014836  Còn  Rỗi          
100014837  Còn  Rỗi          
100014838  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 827