Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Các mô hình ra quyết định

Ký hiệu xếp giá
519.6PH104NG
Dewey
519.6
Xuất bản
H.: Thông tin và Truyền thông, 2010
Mô tả
236tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/11/2011 10:25 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình gồm 4 chương, nội dung cụ thể như sau: giới thiệu môn học và một số tình huống tron thực tiễn liên quan đến mô hình toán học LP (quy hoạch tuyến tính); một số phương pháp hữu hạn giải mô hình LP; bài toán vận tải; bài toán sản xuất đồng bộ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014842  Còn  Rỗi          
100014843  Còn  Rỗi          
100014844  Còn  Rỗi          
100014845  Còn  Rỗi          
100014846  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1580