Thư viện Lạc Hồng
Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư: soạn theo chương trình mới của UBCKNN

Ký hiệu xếp giá
332.62B510K
Dewey
332.62
Xuất bản
H.: Thống kê, 2009
Mô tả
641tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/11/2011 10:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: kiến thức nền tảng phân tích đầu tư chứng khoán, phân tích cổ phiếu, phân tích trái phiếu, phân tích chứng khoán phái sinh, xây dựng và quản lý dnah mục đầu tư.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014839  Còn  Rỗi          
100014840  Còn  Rỗi          
100014841  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1468