Tính kết cấu bằng phần mềm Ansys Version 10.0

Ký hiệu xếp giá
624.17 V500QU
Dewey
624.17
Xuất bản
Tái bản. - 2011
Mô tả
242tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kết cấu công trình, xây dựng, phần mềm ứng dụng
Ngày cập nhật
17/11/2011 09:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Ansys có thể giải các bài toán phân tích tĩnh, động học các kết cấu, phân tích đàn hồi đến phân tích đàn hồi dẻo, đàn hồi nhớt, phi tuyến tính học, phi tuyến vật liệu, phân tích ổn định cho các kết cấu hệ thanh, hệ bản, hệ vỏ theo các mô hình khác nhau.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014857  Còn  Rỗi          
100014858  Còn  Rỗi          
100014859  Còn  Rỗi          
100014860  Còn  Rỗi          
100014861  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1701