Thư viện Lạc Hồng
Xử lý nền đất yếu trong xây dựng

Ký hiệu xếp giá
624.15 NG527U
Dewey
624.15
Xuất bản
Tái bản. - Xây dựng, 2011
Mô tả
209tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
xây dựng, nền móng
Ngày cập nhật
17/11/2011 10:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm ba chương như sau: các đặc trưng địa kỹ thuật của đất yếu và nền đất yếu, xử lý nền đất yếu bằng các biện pháp kết cấu, gia cố nhân tạo nền đất yều.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014867  Còn  Rỗi          
100014868  Còn  Rỗi          
100014869  Còn  Rỗi          
100014870  Còn  Rỗi          
100014871  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 314