Thư viện Lạc Hồng
Kế toán tài chính: phần 4: kế toán thuế & báo cáo thuế: cập nhật theo thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2010

Ký hiệu xếp giá
657.46 PH105D
Dewey
657.46
Xuất bản
Tái bản lần 3. - 2011
Mô tả
381tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thuế, kế toán tài chính
Ngày cập nhật
17/11/2011 03:52 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách trình bày trong bốn chương: kế toán thuế giá trị gia tăng, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế xuất nhập khẩu, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập cá nhân, kế toán thuế nhà đất, kế toán các loại thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014887  Còn  Rỗi          
100014888  Còn  Rỗi          
100014889  Còn  Rỗi          
100014890  Còn  Rỗi          
100014891  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 694