Thư viện Lạc Hồng
Tiền và hoạt động ngân hàng

Ký hiệu xếp giá
332.1L250V
Dewey
332.1
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2009
Mô tả
694tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiền, ngân hàng
Ngày cập nhật
18/11/2011 08:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm sáu phần: Phần một nghiên cứu những nhận thức hiện nay về tiền tệ. Phần hai trình bày những lề lối tổ chức, những hoạt động cơ bản của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại, các công ty tài chính và thị trường tài chính, chứng khoán. Phần ba phân tích về hệ thống tiền tệ quốc tế và cán cân thanh toán. Phần bốn giải thích về những bước hình thành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương: các mặt ảnh hưởng khác nhau của nó đến đời sống kinh tế và xã hội. Vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô của ngân hàng trung ương. Mối tương tác giữa chính trị và chính sách tiền tệ, cũng như triển vọng của hoạt động ngân hàng và tiền tệ trong tương lai. Phần năm là thư mục tham khảo. Phần sáu là 240 câu hỏi gợi ý suy nghĩ và bài tập.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014882  Còn  Rỗi          
100014883  Còn  Rỗi          
100014884  Còn  Rỗi          
100014885  Còn  Rỗi          
100014886  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 828