Thư viện Lạc Hồng
Chiến lược quản trị dòng tiền mặt tạo lợi nhuận

Ký hiệu xếp giá
658.15 NG527V
Dewey
658.15
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2009
Mô tả
481tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiền mặt, lợi nhuận, tài chính
Ngày cập nhật
19/11/2011 03:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm các nội dung sau: hiểu về quản trị dòng tiền, quản trị dòng tiền - số thu và số chi, hoạch định và lập ngân sách, phân tích chức năng bán hàng, phương pháp phân tích và chiết khấu tiền mặt, phân tích các chức năng không tạo giá trị gia tăng, đầu tư, tài trợ và vay nợ, hoạch định dòng tiền, kiểm soát và phân tích dòng tiền.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014897  Còn  Rỗi          
100014898  Còn  Rỗi          
100014899  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 128