Thư viện Lạc Hồng
Phân tích - thiết kế kết cấu với Robot Structural Analysis 2011

Ký hiệu xếp giá
624.170 285PH513TH
Dewey
624.170 285
Xuất bản
Giao thông vận tải, 2011
Mô tả
367tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thiết kế kết cấu, xây dựng, phần mềm ứng dụng
Ngày cập nhật
19/11/2011 03:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày 11 bài tập: cửa sổ giao diện làm việc robot; phân tích nhịp dầm 2D; kết cấu khung 3D; cầu một nhịp với tải di chuyển; phối hợp cấu trúc thép và RC; phân tích phần tử RC; định nghĩa tiết diện; tạo khung với frame generator; xuất mô hình từ revit structure robot 2011; tạo nối cột thép với nền móng; dựng mô hình kết cấu với structure extensions.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014913  Còn  Rỗi          
100014914  Còn  Rỗi          
100014915  Còn  Rỗi          
100014916  Còn  Rỗi          
100014917  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1429