Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
658.15 PH104QU
Dewey
658.15
Xuất bản
H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2009
Mô tả
311tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tài chính doanh ngiệp, quản trị tài chính
Ngày cập nhật
19/11/2011 03:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau:quản lý tài sản cố định; quản lý tài sản lưu động và vốn lưu động; các báo cáo tài chính chủ yếu; quản lý tín dụng thương mại; quản lý nguồn vốn doanh nghiệp; các quyết định và phân tích chi phí về đầu tư; doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư; rủi ro kinh doanh và hoạt động đòn bẩy; tính toán giá trị hiện tại và đánh giá chứng khoán; phân tích tài chính trong quản lý doanh nghiệp; cơ cấu vốn - một số khái niệm cơ bản; chính sách cổ tức.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014908  Còn  Rỗi          
100014909  Còn  Rỗi          
100014910  Còn  Rỗi          
100014911  Còn  Rỗi          
100014912  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 628