Thư viện Lạc Hồng
Phân tích báo cáo tài chính: lý thuyết, bài tập & bài giải

Ký hiệu xếp giá
657.307 PH105Đ
Dewey
657.307
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2011
Mô tả
524tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/11/2011 02:43 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về báo cáo tài chính; tổng quan về phân tích báo cáo tài chính của công ty; các phương pháp kỹ thuật sử dụng chủ yếu trong phân tích báo cáo tài chính; phân tích khái quát tình hình tài chính; phân tích khả năng thanh toán; phân tích hiệu quả hoạt động; phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính; phân tích hiệu quả sử dụng vốn; phân tích khả năng sinh lời; phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mỗi chương được bố cục theo ba phần: mục tiêu học tập, nội dung chính của chương, nội dung tóm tắt của chương và ví dụ minh họa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014923  Còn  Rỗi          
100014924  Còn  Rỗi          
100014925  Còn  Rỗi          
100014926  Còn  Rỗi          
100014927  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 76